האם קפסולות ההורמונים של REFEEL מתאימות לך?

בעזרת השאלון הרפואי המצורף, ניתן לבדוק התאמתה לטיפול באמצעות הקפסולות של REFEEL. השאלון יגיע לרופא הקלניקה לשם בדיקת התאמה.